Βρειτε μας στα Social Media

Τι ψάχνετε;

ΔΙΚΤΥΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Ανοίγει ο δρόμος της HENGAS για τη διαχείριση του δικτύου φυσικού αερίου σε σειρά δήμων στη Μακεδονία και την Πελοπόννησο

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ανακοίνωσε ότι, με την υπ’ αρ. 177/2021 Απόφασή της, πιστοποιήθηκε η εταιρεία με την επωνυμία «HELLENIC NATURAL GAS DISTRIBUTION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (δ.τ. «HENGAS Α.Ε.») κατά το πρότυπο του Ιδιοκτησιακού Διαχωρισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 80Ε και 80ΣΤ του ν. 4001/2011.

Σημειώνεται ότι, η πιστοποίηση του υποψήφιου Διαχειριστή Δικτύου Διανομής συνιστά αναγκαία προϋπόθεση για την άσκηση των ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων της διανομής και της διαχείρισης δικτύων διανομής φυσικού αερίου, ενώ η ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης αποτελεί την απαραίτητη συνθήκη για την εν συνεχεία εξέταση των αιτήσεων χορήγησης άδειας διαχείρισης.

Αναλυτικότερα, η εταιρεία HENGAS Α.Ε. , κατέθεσε στη ΡΑΕ αίτηση Πιστοποίησής της ως υποψήφιου Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου διαχωρισμένης ιδιοκτησίας, κατά τα προβλεπόμενα στην Απόφαση ΡΑΕ 835/2019 «Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Πιστοποίηση Διαχειριστών Δικτύων Διανομής». Η ΡΑΕ αξιολόγησε την εν λόγω αίτηση, όπως αυτή συμπληρώθηκε εν συνεχεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εθνικό και ενωσιακό πλαίσιο, και  έκρινε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού. Περαιτέρω, η Αρχή έθεσε όρους για την αποτελεσματική εφαρμογή των όρων του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού και την παρακολούθηση της συνεχούς συμμόρφωσης της εταιρείας «HENGAS A.E.».

Συνεπώς, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της πιστοποίησης, η άσκηση από την εταιρεία «HENGAS A.E.» των αρμοδιοτήτων του Διαχειριστή στα Δίκτυα Διανομής των Δήμων Δεσκάτης Γρεβενών, Κιλκίς, Πολύγυρου, Έδεσσας, Μεγαλόπολης, Τρίπολης και Κορίνθου -σύμφωνα με τους όρους των αδειών που της έχουν χορηγηθεί, υπόκειται στις προϋποθέσεις της χορήγησης άδειας διαχείρισης, σύμφωνα με τα κριτήρια του Νόμου και του Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου, καθώς και της έγκρισης τιμολογίου για τη χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου στα προαναφερθέντα Δίκτυα Διανομής.

 

 

Δείτε live τις τιμές των μετοχών και των εμπορευμάτων

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ

Τα τελικά συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος STEP–IN (“Using Living Labs to Improve Energy Efficiency and Comfort Levels”) παρουσιάστηκαν στη διαδικτυακή Ημερίδα που διεξήχθη με απόλυτη επιτυχία...

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ

Διορθωτικές κινήσεις προκειμένου να ανακοπεί το «τσουνάμι» αιτήσεων από μικρούς επενδυτές για έργα ΑΠΕ, που έχουν προκαλέσει «έμφραγμα» στο μηχανισμό εγκρίσεων, ετοιμάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,...

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Τη συνολική επί της αρχής έγκριση έλαβε το δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξής του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) (ΔΠΑ 2021-2030) από τη Ρυθμιστική Αρχή...

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

«Συστάδες» 10 φωτοβολταϊκών έργων 420,8 MW και 12 αιολικών 236,7 MW με κοινό «σημείο αναφοράς» Μια σίγουρα ξεχωριστή «παρέλαση» νέων αδειών για έργα ΑΠΕ,...

Το σχόλιο της ημέρας

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μείωση της τάξης του 2% σημείωσε η μέση χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικού ρεύματος στην αγορά της επόμενης ημέρας του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, καταγράφοντας την τιμή...

Βρείτε μας στο Facebook