Βρειτε μας στα Social Media

Τι ψάχνετε;

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Διαβούλευση ΡΑΕ: νέα μεθοδολογία για τον προσδιορισμό των Χρεώσεων Χρήσης του ΕΣΜΗΕ

Επιστολή του Προέδρου της ΕΒΙΚΕΝ κ. Κοντολέων προς τον Πρόεδρο της ΡΑΕ Αθ. Δαγούμα σχετικά με τη Δημόσια Διαβούλευση της Αρχής.

 

Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ στο πλαίσιο θέσπισης νέας μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό των Χρεώσεων Χρήσης του ΕΣΜΗΕ.

Κύριε Πρόεδρε,

Συμφωνούμε κατ’ αρχήν με την προτεινόμενη Μεθοδολογία Υπολογισμού Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος(ΧΧΣ), αφενός διότι ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα της ΕΒΙΚΕΝ, ήτοι η εξομοίωση της μεθοδολογίας για καταναλωτές ΥΤ και ΜΤ, αφετέρου διότι οι προβλεπόμενες εκπτώσεις που προτείνονται ανάλογα με το προφίλ κάθε καταναλωτή εφαρμόζονται για ετήσιες καταναλώσεις υψηλότερες των 13 GWh, δηλαδή δεν περιορίζονται μόνο στους μεγάλους καταναλωτές.

Διαφωνούμε με τη χρήση της μέγιστης κατανάλωσης δεκαπενταλέπτου ως βάση τόσο για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης ισχύος χρέωσης και κατ’ επέκταση της ΧΧΣ, όσο και για τον υπολογισμό της μέγιστης ετήσιας ισχύος και κατ’ επέκταση του Συντελεστή Χρησιμοποίησης, αντί της μέγιστης ωριαίας ισχύος, δεδομένου ότι η κατανάλωση τετάρτου καταλήγει σίγουρα σε σημαντικά υψηλότερη ωριαία ισχύ.

Το γεγονός ότι είναι διαθέσιμες μετρήσεις ενέργειας 15λεπτου για τους καταναλωτές στη ΜΤ και στην ΥΤ δεν είναι επαρκής αιτιολογία για να χρησιμοποιηθούν. Αντίθετα στην αγορά επόμενης ημέρας οι δηλώσεις φορτίου γίνονται σε επίπεδο ώρας όχι 15λεπτου.

Σύμφωνα με την πρότασή σας, η Εκτιμώμενη Ισχύς Χρέωσης προσδιορίζεται ως ο μέσος όρος των 20 μέγιστων 15λεπτων καταναλώσεων σε σύνολο περίπου 320- 340 15λεπτων καταναλώσεων, χωρίς να αποκλείεται να αφορούν τα 20 μέγιστα 15λεπτα καταναλώσεις της ίδιας ημέρας (20/4=5ώρες της ίδιας ημέρας). Προτείνουμε είτε οι 20 μέγιστες καταναλώσεις να αναφέρονται σε διαφορετική ημέρα είτε να αυξηθεί ο αριθμός σε 60 μέγιστες καταναλώσεις, ώστε να είναι αντιπροσωπευτικός ο μέσος όρος.

Η πρόταση του Διαχειριστή να συνδεθεί η τελική χρέωση χρήσης συστήματος με την ισχύ του φορτίου κατά τη διάρκεια περιόδων μέγιστης ζήτησης σε καθημερινή βάση (διάρκειας 5 ωρών κατά τους χειμερινούς μήνες 17.00-22.00 και 4 ωρών κατά τους θερινούς μήνες 18.00-22.00) ως κίνητρο για ένα βιομηχανικό καταναλωτή να μειώσει σημαντικά την κατανάλωση του, αξιολογείται θετικά.

Θεωρούμε όμως ότι το κίνητρο που προσφέρεται, ήτοι σημαντική μείωση της ΧΧΣ, η οποία θα είναι κατά μέγιστο της τάξης των 2-3 Ευρώ/Μwh, δεν είναι επαρκές, συγκρινόμενο με τις υπηρεσίες ευελιξίας που απαιτούνται σε καθημερινή βάση.

Απαιτείται ενίσχυση του κινήτρου σε συνδυασμό με τις τιμές στην αγορά ή με τις αμοιβές που θα μπορούσαν να προκύψουν εάν οι ίδιες υπηρεσίες ευέλικτου φορτίου προσφέρονταν στην αγορά εξισορρόπησης.

Πλην όμως δεν παρατηρούμε αντίστοιχη διαφοροποίηση στις τιμές που καταγράφονται στην αγορά επόμενης ημέρας, ούτε στις τιμές που προσφέρονται από τους προμηθευτές οι οποίες σήμερα ταυτίζονται με τη μεσοσταθμική τιμή της αγοράς και ουδόλως διαφοροποιούνται ανάλογα με το προφίλ των καταναλωτών. Όπως γνωρίζετε δεν προσφέρονται πλέον τιμολόγια στη λιανική με διαφοροποιημένες τιμές ανά ζώνη (αιχμής, ενδιαμέσου, ελαχίστου).

Θεωρούμε αδόκιμη την έναρξη της ζώνης στους χειμερινούς μήνες στις 17.00 και δεν αντιλαμβανόμαστε τη διαφοροποίηση μεταξύ χειμερινών μηνών και θερινών. Προτείνουμε τον καθορισμό ενιαίας ζώνης για τους χειμερινούς μήνες και για τους θερινούς με έναρξη στις 18.00.

Επισημαίνουμε το πρόβλημα που θα υπάρξει για τη ΜΤ, καθώς στο πλαίσιο της τελευταίας διαβούλευσης για τη ΧΧΔ, ως ζώνη αιχμής στους χειμερινούς μήνες προτεινόταν 11.00-14.00.

Προς τούτο προτείνουμε για όσους καταναλωτές επιτύχουν η μηνιαία κατανάλωση ενέργειας τους στις περιόδους μέγιστης ζήτησης του συστήματος ως προς τη συνολική μηνιαία τους κατανάλωση να είναι μικρότερη από 5%, ήτοι να αποφεύγουν συστηματικά τις ζώνες αιχμής να έχουν επιπλέον εκπτώσεις επί των χρεώσεων όπως η χρέωση για μηχανισμό επάρκειας ισχύος είτε ακόμη η χρέωση των uplifts.

Με εκτίμηση, Αντώνιος Κοντολέων Πρόεδρος Δ.Σ

 

Δείτε live τις τιμές των μετοχών και των εμπορευμάτων

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΛΙΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Σημαντικές αλλαγές που αναμένεται να διαφοροποιήσουν πλήρως το τοπίο στους λογαριασμούς του ρεύματος, με στόχο την μεγαλύτερη διαφάνεια και την καλύτερη ενημέρωση – προστασία...

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ

Για τη νέα εποχή του υδρογόνου που, όπως όλα δείχνουν, θα αποτελέσει κυρίαρχη ενεργειακή λύση για την «επόμενη μέρα», προετοιμάζεται η ΡΑΕ. Στο πλαίσιο αυτό...

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μπορεί στις 6 Μαΐου ο ΑΗΣ Καρδιάς να κατέβασε τους διακόπτες μετά 47 χρόνια λειτουργίας, στο πλαίσιο της στρατηγικής της απολιγνιτοποίησης, ωστόσο το ίδιο μέρος θα...

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ

Στη δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί των κατευθυντηρίων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του κλίματος, της προστασίας του περιβάλλοντος και της...

Το σχόλιο της ημέρας

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αύξηση της τάξης του 11% σημείωσε η μέση χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικού ρεύματος στην αγορά της επόμενης ημέρας του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, καταγράφοντας την τιμή...

Βρείτε μας στο Facebook