Βρειτε μας στα Social Media

Τι ψάχνετε;

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Το project της Ενεργειακής Κοινότητας της Σίφνου που θα εξασφαλίσει την αυτονομία του νησιού

Σε μία ευρεία ενημέρωση, προχώρησε ο πρόεδρος της Ενεργειακής Κοινότητας Σίφνου, προς τους πολίτες και φίλους του νησιού, σχετικά με τον σχεδιασμό για επίτευξη ενεργειακής αυτονομίας στη Σίφνο, μέσω της εγκατάστασης ενός υβριδικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αποκλειστικά από ΑΠΕ.

Με στόχο, η Σίφνος να προχωρήσει σε εμπεριστατωμένο σχεδιασμό, αποδεκτό από την τοπική κοινωνία και ικανό να καλύψει όχι μόνο τις τρέχουσες, αλλά και τις μελλοντικές ενεργειακές ανάγκες του νησιού, η Ενεργειακή Κοινότητα Σίφνου έχει προχωρήσει σε σημαντική πρόταση προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, για την έγκριση λειτουργίας ενός υβριδικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με τη χρήση τριών μορφών Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Στην κατεύθυνση της ενημέρωσης των πολιτών του νησιού, ο πρόεδρος της ΕΚΣ, κ. Κώστας Σούλης, προχώρησε σε ενδελεχή ενημέρωση μέσω του τοπικού ραδιοφωνικού σταθμού της Σίφνου, «Πρίσμα FM», αναφερόμενος, τόσο στο έργο καθ’ αυτό και τα οφέλη που θα προσδώσει στο πλαίσιο της βιώσιμης διαχείρισης της ενέργειας για το νησί, όσο και στη δομή της Ενεργειακής Κοινότητας, στην οποία, όπως τόνισε, κάθε πολίτης είναι δυνατόν να γίνει μέτοχος, συμβάλλοντας στις δράσεις της και ασκώντας τον απαραίτητο έλεγχο στα πεπραγμένα.

Τι περιλαμβάνει ο υβριδικός σταθμός

Αξίζει να σημειωθεί, ότι σύμφωνα με τη σχετική μελέτη που πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς και μέλη της Συνεταιριστικής Εταιρείας Σίφνου, (Α. Κατσαπρακάκης, Ε. Δακανάλη, Γ. Γκύλλης, Α. Δημόπουλος, 2021), ο υβριδικός σταθμός Σίφνου σχεδιάστηκε για την 100% κάλυψη των συνολικών αναγκών ενέργειας στο νησί σε όλους τους τομείς (οικιακός, τριτογενής, πρωτογενής, δημοτικές υποδομές και μεταφορές επί του νησιού).

Με στόχο την κατασκευή ενός έργου με το ελάχιστο δυνατό κόστος, επαρκή αποθηκευτική ικανότητα, τεχνική επάρκεια να ανταπεξέλθει στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αποφασίστηκε, ότι οι βέλτιστες τεχνολογίες οι οποίες πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη σύνθεση του υβριδικού σταθμού είναι ένα αιολικό πάρκο, πιθανώς ένας φωτοβολταϊκός σταθμός και ένα αναστρέψιμο υδροηλεκτρικό ως μονάδα αποθήκευσης. Η διαστασιολόγηση του έργου εκτελέστηκε μέσα από την υπολογιστική προσομοίωση της ετήσιας λειτουργίας του υβριδικού σταθμού, που υλοποιήθηκε μέσα από ανάπτυξη κατάλληλης εφαρμογής λογισμικού και η οποία κατέληξε στα ακόλουθα μεγέθη για τις βασικές συνιστώσες του έργου:

Το ρόλο της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) αναλαμβάνει ένα αιολικό πάρκο ονομαστικής ισχύος 12 MW, αποτελούμενο από τέσσερις ανεμογεννήτριες, ισχύος 3.000 kW έκαστη, διαμέτρου πτερωτής 82 m.

Η μονάδα αποθήκευσης ενέργειας του υβριδικού σταθμού θα είναι ένα αναστρέψιμο υδροηλεκτρικό, το οποίο θα λειτουργεί με θαλασσινό νερό και θα αποτελείται από:
  • άνω δεξαμενή χωρητικότητας 1.106.057 m3 σε απόλυτο υψόμετρο 332 m
  • υδροηλεκτρικό σταθμό με τέσσερις (4) υδροστρόβιλους τύπου Pelton ονομαστικής ισχύος 2,185 MW έκαστος, ήτοι συνολικής ονομαστικής ισχύος 8,74 ΜW, οι οποίοι θα αποτελέσουν τις μονάδες ελεγχόμενης παραγωγής του υβριδικού σταθμού
  • αντλιοστάσιο, με δώδεκα (12) φυγόκεντρες αντλίες ονομαστικής ισχύος 0,857 MW έκαστη, ήτοι συνολικής ισχύος 10,28 MW, οι οποίες θα αποτελέσουν τις μονάδες πλήρωσης της μονάδας αποθήκευσης του υβριδικού σταθμού
  • ένα ζεύγος αγωγών μεταφοράς νερού για την υδατόπτωση και ένα ακόμα για την άντληση, με διάμετρο αγωγού 1 m, από υαλοποιημένο πολυεστέρας (GRP).
Ασφαλής, περιβαλλοντικά φιλική χωροθέτηση

Η θέση εγκατάστασης του υβριδικού σταθμού εντοπίζεται στη βορειοανατολική ακτογραμμή της Σίφνου και επιλέχτηκε από τη Συνεταιριστική Εταιρεία Σίφνου σε συνεργασία με τους μελετητές του έργου, λαμβάνοντας υπόψη πέρα από τις βασικές τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούνται και τις δυνητικές επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία του έργου.

Σημειώνεται επίσης, ότι ο ωφέλιμος όγκος της άνω δεξαμενής σε συνδυασμό με το απόλυτο υψόμετρο στη θέση εγκατάστασης, συνεπάγονται αποθηκευτική ικανότητα 860 MWh, που εξασφαλίζει αυτονομία λειτουργίας της μονάδας αποθήκευσης, ξεκινώντας από πλήρη φόρτιση και χωρίς ενδιάμεση αποθήκευση ενέργειας, για διάστημα 16 ημερών, υπολογιζόμενο ως προς τη μέση ετήσια ημερήσια ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας.

Παράλληλα, η θέση του υβριδικού σταθμού όπως αυτός έχει μελετηθεί, βρίσκεται εκτός ορίων της μοναδικής περιοχής του δικτύου NATURA 2000 στο νησί και εκτός ορίων των οριοθετημένων αρχαιολογικών περιοχών. Οι αποστάσεις του έργου από τους οικισμούς του νησιού είναι μεγαλύτερη των 2.500 m, ενώ η εδαφική μορφολογία του νησιού πρακτικά εξαλείφει την όποια οπτική επαφή από τους οικισμούς του νησιού ή τα βασικότερα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος με τις εγκαταστάσεις του έργου.

Στη μελέτη σημειώνεται, ότι το έργο αποδεικνύει ότι οι δυνητικές επιπτώσεις από τα έργα αξιοποίησης των ΑΠΕ, και δη τα έργα ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ, μπορούν να ελαχιστοποιηθούν ή και πρακτικά να απαλειφθούν εντελώς ήδη από τη φάση σχεδίασής τους, με τη σωστή διαστασιολόγηση και χωροθέτησή τους.

Περισσότερη ενέργεια για περισσότερες δραστηριότητες

Από την μελέτη προκύπτει ότι θα υπάρχει μεγάλη περίσσεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το αιολικό πάρκο, η οποία ανέρχεται σε 16.069 MWh, που αντιστοιχεί στο 40,8% της αρχικά διαθέσιμης παραγωγής του και της ενέργειας που τελικά χρειάζεται να αξιοποιηθεί από τον υβριδικό σταθμό για την κάλυψη της ζήτησης.

Η ενέργεια αυτή, η οποία αρχικά λόγω του μεγάλου ποσοστού μπορεί να θεωρηθεί ως μειονέκτημα του υβριδικού σταθμού, αφού είναι ενέργεια που απορρίπτεται, μπορεί να μετατραπεί σε πλεονέκτημα, καθώς μπορεί να αποτελέσει την πηγή για την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων στο νησί, π.χ. μέσω της αφαλάτωσης που θα επιτρέψει την ανάπτυξη γεωργικών ή κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων, της παραγωγής υδρογόνου για την κίνηση σκαφών κλπ.

Στην κατακλείδα της μελέτης, τονίζεται, ότι «η Συνεταιριστική Εταιρεία Σίφνου, μέσω της εν γένει σχεδίασης της ενεργειακής μετάβασης στο νησί με πυλώνα τον υβριδικό σταθμό Σίφνου, κατάφερε να αναδείξει τη Σίφνο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Το προτεινόμενο έργο με τις συγκεκριμένες τεχνολογίες είναι το μόνο που μπορεί να εγγυηθεί ομαλή, ασφαλή και οικονομικά βιώσιμη ενεργειακή μετάβαση στο νησί. Παράλληλα, λόγω του χαρακτήρα του, της υψηλής προστιθέμενης αξίας και της μεγάλης αποθηκευτικής ικανότητας, δημιουργεί σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές στο νησί.

Ο προτεινόμενος υβριδικός σταθμός, υπό την προϋπόθεση ορισμού της τιμής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας περίπου στα 0,26 €/kWh, παρουσιάζει περίοδο αποπληρωμής της τάξης των 8 ετών, προσφέροντας υψηλή αποθηκευτική ικανότητα 860 MWh, η οποία συνεπάγεται περίοδο αυτονομίας 16 ημερών. Η Ελληνική Πολιτεία οφείλει να στηρίξει την πρωτοβουλία της Συνεταιριστικής Εταιρείας Σίφνου αλλά και των υπόλοιπων ενεργειακών κοινοτήτων ευρείας βάσης στην Ελλάδα, με τη θέσπιση ειδικής τιμολογιακής πολιτικής και προτεραιότητας στην αδειοδότηση. Η ορθολογική και αποδοτική αξιοποίηση των ΑΠΕ από τις ενεργειακές κοινότητες ευρείας βάσης με ισχυρό αναπτυξιακό προσανατολισμό μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας».

 

koinignomi

 

Δείτε live τις τιμές των μετοχών και των εμπορευμάτων

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΛΙΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Σημαντικές αλλαγές που αναμένεται να διαφοροποιήσουν πλήρως το τοπίο στους λογαριασμούς του ρεύματος, με στόχο την μεγαλύτερη διαφάνεια και την καλύτερη ενημέρωση – προστασία...

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ

Για τη νέα εποχή του υδρογόνου που, όπως όλα δείχνουν, θα αποτελέσει κυρίαρχη ενεργειακή λύση για την «επόμενη μέρα», προετοιμάζεται η ΡΑΕ. Στο πλαίσιο αυτό...

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μπορεί στις 6 Μαΐου ο ΑΗΣ Καρδιάς να κατέβασε τους διακόπτες μετά 47 χρόνια λειτουργίας, στο πλαίσιο της στρατηγικής της απολιγνιτοποίησης, ωστόσο το ίδιο μέρος θα...

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Σύσκεψη με την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και διοικητικά στελέχη του ΑΔΜΗΕ, του ΔΕΔΔΗΕ και παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας είχε το πρωί ο...

Το σχόλιο της ημέρας

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αύξηση της τάξης του 11% σημείωσε η μέση χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικού ρεύματος στην αγορά της επόμενης ημέρας του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, καταγράφοντας την τιμή...

Βρείτε μας στο Facebook