Βρειτε μας στα Social Media

Τι ψάχνετε;

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

Gov-ERP: Το πρώτο έργο του Ταμείου Ανάκαμψης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό

Πηγή φωτογραφίας: ciat.org

Υπεγράφη η σύμβαση για το έργο Gov-ERP, το πρώτο έργο που έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης, όσον αφορά στον ψηφιακό μετασχηματισμό

Η σύμβαση υπογράφηκε -με ψηφιακές και όχι συμβατικές υπογραφές- ανάμεσα στην αναθέτουσα αρχή «Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ», εποπτευόμενο φορέα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και τους αναδόχους του έργου -το οποίο περνά στο στάδιο της υλοποίησης- παρουσία του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Θόδωρου Σκυλακάκη.

Όπως δήλωσε ο κ. Πιερρακάκης «σήμερα είναι μια μέρα ορόσημο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους γιατί ένα έργο πληροφορικής το οποίο είναι εξαιρετικό συμβολικό και κεφαλαιώδες, το Gov-ERP, έργο-τοτέμ στην ιστορία της ελληνικής αγοράς πληροφορικής -συζητάμε για αυτό εδώ και πολλά χρόνια- σήμερα ξεκινάει. Το έργο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό διότι μας επιτρέπει να μετρήσουμε δημοσιονομικά για το κάθε ευρώ του Έλληνα φορολογούμενου ποιο είναι το αποτέλεσμα που παράγεται. Ό,τι δεν μπορούμε να μετρήσουμε δεν μπορούμε να το μεταρρυθμίσουμε και υπό αυτήν την έννοια το έργο είναι εξαιρετικά σημαντικό για την επόμενη μέρα τόσο του κράτους όσο και της οικονομίας».

Από την πλευρά του, ο κ. Σκυλακάκης τόνισε ότι «είναι ένα έργο το οποίο τώρα επιτέλους ξεκινάει με τη βοήθεια των πόρων του ταμείου Ανάκαμψης, θα έχει πολύ γρήγορη απορρόφηση, περιλαμβάνει όλο το σύστημα δημοσιονομικής διαχείρισης του κράτους, ενώ περιλαμβάνει και κάτι ακόμη: την δυνατότητα να υπάρχει για όλους τους προμηθευτές του Δημοσίου υποχρεωτικό ηλεκτρονικό τιμολόγιο, κάτι που θα μας επιτρέψει να ξέρουμε τι αγοράζει σε κάθε λεπτομέρεια σε κάθε τιμολόγιο που έρχεται στο κράτος».

Τέλος, ο διευθύνων σύμβουλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΜΑΕ Σταύρος Ασθενίδης υπογράμμισε ότι «είμαστε χαρούμενοι που μετά από τόση προσπάθεια φτάνουμε στο σημείο να υπογράψουμε τη σύμβαση με την οποία θα ξεκινήσει η υλοποίηση αυτού του έργου. Οι χρόνοι είναι πολύ ικανοποιητικοί μέχρι τώρα και θέλω να ελπίζω ότι και η υλοποίησή του θα είναι ανάλογη, δεν θα ξεφύγουμε από το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Είναι το πρώτο μεγάλο έργο πληροφορικής που συμβασιοποιείται αυτή τη στιγμή για το ταμείο Ανάκαμψης». Όπως συμπλήρωσε ο κ. Ασθενίδης, «οι φάκελοι είναι συμβολικοί, δεν θα υπογραφεί με στιλό, θα υπογράψουμε ψηφιακά».

Τι είναι το έργο Gov-ERP

Το Gov-ERP αποτελεί ένα εμβληματικό έργο για τη δημόσια διοίκηση. Συγκεκριμένα, πρόκειται να αποτελέσει το νέο ψηφιακό εργαλείο για τη συνολική αναβάθμιση του συστήματος χρηματοοικονομικής και δημοσιονομικής διαχείρισης του ελληνικού Δημοσίου με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητάς του. Για το λόγο αυτό, αποτέλεσε το πρώτο ψηφιακό έργο που εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και γίνεται ένα από τα πρώτα έργα του Σχεδίου «Ελλάδα 2.0» που περνούν σε στάδιο υλοποίησης.

Το έργο θα δίνει τη δυνατότητα:

 • Καταγραφής όλων των ροών του δημοσίου χρήματος, σε όλα τα στάδια της δαπάνης
 • Επίσπευσης των πληρωμών της Κεντρικής Διοίκησης
 • Ορθής και άμεσης εκτίμησης της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας
 • Βελτίωσης των διαδικασιών κατάρτισης, εκτέλεσης και παρακολούθησης του προϋπολογισμού
 • Σύγκλισης του Σχεδίου Λογαριασμών με το Σχέδιο Λογαριασμών των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και συμβατότητας με άλλες διεθνείς οικονομικές ταξινομήσεις (ESA 2010, GFSM 2014)

Το GoV-ERP θα περιλαμβάνει:

 1. Τη λειτουργία του νέου, αναβαθμισμένου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Διαχείρισης (ΟΠΣΥΔΔ).
 2. Την ικανοποίηση των αναγκών του νέου Λογιστικού Πλαισίου για τη Γενική Κυβέρνηση (ΛΠΓΚ), όπως διαμορφώνεται μετά τη δημοσίευση του π.δ.54/2018. Το νέο σύστημα θα υποστηρίξει την εφαρμογή λογιστικής πλήρους δεδουλευμένης βάσης (accrual basis), σύμφωνα με το νέο λογιστικό πλαίσιο, το οποίο βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα Λογιστικά Πρότυπα για τον Δημόσιο Τομέα (όπως τα IPSAS).
 3. Τη δυνατότητα παρακολούθησης όλων των χρηματοοικονομικών σταδίων εκτέλεσης της σύμβασης και προμηθειών. Επίσης, θα υποστηρίζεται η εισαγωγή, αποθήκευση και παρακολούθηση όλων των χρηματοοικονομικών παραστατικών που πρέπει να παρέχονται από τους συναλλασσόμενους (προμηθευτές, πάροχοι, εργολάβοι κ.λπ.) και θα ενημερώνονται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο όλα τα εμπλεκόμενα υποσυστήματα της χρηματοοικονομικής λογιστικής, όπως αποθήκες, μητρώα παγίων, μητρώα χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, μητρώα εγγυήσεων, μητρώα χρηματοοικονομικών κινδύνων κ.λπ. H διαδικασία των προμηθειών θα υποστηρίζεται από σύστημα κωδικοποίησης/κατηγοριοποίησης των αγαθών και υπηρεσιών.
 4. Την άμεση επικοινωνία, μέσω του «Κέντρου Διαλειτουργικότητας» της ΓΓΠΣΔΔ, με όλα τα οριζόντια συστήματα του Δημοσίου, όπως ενδεικτικά τα TAXIS, e-ΠΔΕ, ΕΣΗΣΗΣ, ΚΗΜΔΗΣ κ.λπ.
 5. Την κατάρτιση και εκτέλεση προϋπολογισμού επιδόσεων και της εισαγωγής της περιβαλλοντικής διάστασης του προϋπολογισμού (green budgeting).
 6. Την παρακολούθηση της ρευστότητας της Κεντρικής Διοίκησης και των λοιπών Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 51.522.000 ευρώ, θα αναπτυχθεί από τη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής του υπουργείου Οικονομικών και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με φορέα υλοποίησης την Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ.

Παρόντες κατά την υπογραφή ήταν επίσης ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, και ο γενικός γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής Αθανάσιος Πετραλιάς.

Κυρ. Πιερρακάκης: Το gov.gr έχει σαν στόχο να ανασυστήσει τον τρόπο με τον οποίο το ελληνικό κράτος λειτουργεί- Aλλαγή του τρόπου αλληλεπίδρασης πολίτη και Δημοσίου

«Η Ελλάδα διαθέτει ένα από τα πιο άρτια, σύγχρονα και προοδευτικά Συντάγματα στον κόσμο. Το Σύνταγμα, το οποίο καθορίζει και την δικαιοπαραγωγική διαδικασία, την κατασκευή των νόμων, είναι το «λειτουργικό σύστημα», το «βαθύ λογισμικό» της δημοκρατίας και της οργανωμένης κοινωνίας» τόνισε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης στο πλαίσιο του Tsatsos Foundation Forum με θέμα «Σύνταγμα – Οικονομία – Ευρώπη», που πραγματοποίηθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (αίθουσα «Φάρος»).

«Εδώ ήρθε και ετέθη ο στόχος του ψηφιακού μετασχηματισμού ως μέσο και όχι ως σκοπό» πρόσθεσε και συνέχισε: «Το σημαντικό είναι να μπορείς να αλλάζεις τις διακλαδώσεις, τα κυκλώματα δηλαδή που υπάρχουν σ’ ένα σύστημα- να αλλάζεις τα συστήματα του κράτους. Το gov.gr έχει σαν στόχο να ανασυστήσει τον τρόπο με τον οποίο το ελληνικό κράτος λειτουργεί. Η κεντρική σύλληψη ήταν να φτιαχτεί μία πλατφόρμα στην οποία θα είναι όλο το κράτος. Αυτό είναι χρήσιμο γιατί επαναθεμελιώνει τον τρόπο με τον οποίο το κράτος λειτουργεί και γίνεται πολιτοκεντρικό. Η τεχνολογία είναι απλά ένα μέσο, ο στόχος είναι οι υπηρεσίες να είναι εύχρηστες και να μπορεί ο κόσμος να τις χρησιμοποιεί». Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «νομίζω ότι αυτό που έχουμε οικοδομήσει με το gov.gr, δείχνει και μία αλλαγή φιλοσοφίας, δεν είναι τεχνολογική η καινοτομία αλλά είναι οργανωσιακή και θεσμική. Στον πυρήνα της επιτυχίας αυτού του εγχειρήματος υπάρχει μια συγκεκριμένη νομοθετική πρόβλεψη. Την επομένη μέρα των εκλογών του 2019 δημιουργήθηκε ένα νέο υπουργείο με νέες αρμοδιότητες».

Ο κ. Πιερρακάκης μίλησε για την ανάγκη συνέχισης αυτής της προσπάθειας «και να συνεχιστεί με μεγάλη ταχύτητα, ακριβώς επειδή το ύψος της εκκρεμότητας είναι μεγάλο».

Yπογράμμισε ότι «η τεχνολογία και οι θεσμοί πρέπει να αλληλεπιδρούν και η πολιτική οικονομία πάντοτε να αλληλεπιδρά με το Σύνταγμα και το νομοθετικό λογισμικό. Ο ρόλος τον κρατών συνεχώς επιταχύνεται και στο πλαίσιο αυτού που λέμε 4η βιομηχανική επανάσταση πρέπει με στοχευμένες παρεμβάσεις να διαχειριστούμε με βάση τις αξίες μας τη φορά αυτής της διαδικασίας και την ταχύτητα μεταβολής της. Να προστατεύσουμε δηλαδή αυτούς που χάνουν και να δράσουμε ως καταλύτες κι όχι σαν εμπόδια σ’ ό,τι αφορά την ευρύτερη διαδικασία της τεχνολογικής προόδου. Αυτή η διαδικασία είναι μία διαδικασία που είναι ήδη εδώ και γι’ αυτό το λόγο έχουμε ένα διπλό ρόλο. Από τη μία να λύσουμε τις εκκρεμότητες με το χτες και από την άλλη να μεταβούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο αύριο».

Πηγή: moneyreview.gr και Liberal

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

«Το πρώτο πράγμα, που θέλω να πω, είναι ότι η Ελλάδα ως χώρα έχει πλέον επιστρέψει. Όπως γνωρίζετε, διήλθαμε μία επώδυνη οικονομική κρίση προ...

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Έργα που στοχεύουν στην πλήρη αναβάθμιση του ιστορικού Κήπου της πόλης, συνολικής έκτασης 154 στρεμμάτων, βρίσκονται σε εξέλιξη από τον Δήμο Αθηναίων. Ο συνολικός...

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Στους δήμους ή και σε ιδιωτικούς φορείς, τους οποίους αυτοί θα ορίσουν θα μπορεί να ανατίθεται για διάστημα έως και 50 ετών η επισκευή,...

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μια καινοτόμο ερευνητική πρόταση καταθέτουν για χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο δήμος Πύργου και η επιστημονική ομάδα του Εθνικού...

Το σχόλιο της ημέρας

Παρενέργειες

No posts yet.

Βρείτε μας στο Facebook