Βρειτε μας στα Social Media

Τι ψάχνετε;

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ο ρόλος των γυναικών στον ελληνικό ενεργειακό τομέα. Η μεγάλη έρευνα του Greek Energy Forum

Συνέντευξη στη Χαρά Αυγερινού,

 

Στα πλαίσια των προσπαθειών για πληρέστερη ενημέρωση πάνω σε όλες τις πτυχές των εξελίξεων στον ενεργειακό τομέα, το energyfeed.gr παρακολουθεί τις αξιόλογες δράσεις του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ να ερευνήσει την ενσωμάτωση της διαφορετικότητας στον ελληνικό ενεργειακό τομέα και το ρόλο των γυναικών στη διοίκηση των εταιριών του χώρου.

Η Δρ. Βαλεντίνα Ντέντη, Global Operations Manager του Greek Energy Forum, μίλησε για την έρευνα του GEF για την ενσωμάτωση της διαφορετικότητας στο εργασιακό περιβάλλον του ενεργειακού τομέα.

Δρ. Ντέντη, το Ελληνικό Ενεργειακό Φόρουμ (GEF) ξεκίνησε πρόσφατα μια νέα πρωτοβουλία σχετικά με την ενσωμάτωση της διαφορετικότητας στο εργασιακό περιβάλλον, πρωτοβουλία της οποίας εσείς ηγείστε. Θα θέλατε να μας πείτε λίγο περισσότερα για αυτή την προσπάθεια;

Η έννοια της διαφορετικότητας και ενσωμάτωσης έχει αναπτυχθεί πολύ τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά την εμφάνιση των Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs) και την αυξανόμενη ενσωμάτωση των αρχών Περιβάλλοντος, Κοινωνικής και Διακυβέρνησης στη λήψη αποφάσεων. Η ισορροπία των φύλων είναι ένας από τους τύπους διαφορετικότητας που συζητούνται πολύ, και ειδικά στον ενεργειακό τομέα, ο οποίος θεωρείται ευρέως ως ένας από τους λιγότερο διαφοροποιημένους τομείς της οικονομίας.

Το GEF Gender Balance ιδρύθηκε με το όραμα να προωθήσει το δημόσιο διάλογο για την  ενσωμάτωση της διαφορετικότητας και την ισορροπία μεταξύ των φύλων, με ιδιαίτερη έμφαση στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Ενώ έμφαση  συχνά δίνεται στη δημογραφική διάσταση του ζητήματος, η αποστολή μας είναι να μιλήσουμε επίσης για τη γνωστική διαφορετικότητα που οφείλεται στις διαφορές στις προοπτικές, τις εμπειρίες και το στυλ σκέψης των ατόμων και τον μεγάλο αντίκτυπο που αυτή μπορεί να έχει στη λειτουργία ενός οργανισμού.

Στο παρελθόν, τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε έτειναν να είναι γραμμικά ή απλουστευμένα, αλλά σήμερα με πολύπλοκα προβλήματα, η σημασία της γνωστικής διαφορετικότητας έχει αυξηθεί πολύ καθώς διοικητικές ομάδες που έχουν διαφορετικές απόψεις τείνουν να προσδίδουν τεράστιο πλεονέκτημα στους οργανισμούς που εντάσσονται.

Πώς βλέπετε τον ρόλο του GEF στην αντιμετώπιση του ζητήματος της ισορροπίας των φύλων;

Στόχος μας είναι να παρέχουμε μια πλατφόρμα και να γίνουμε κόμβος διαλόγου για την ανταλλαγή γνώσεων και ιδεών. Πιστεύω ότι το GEF είναι πλήρως εξοπλισμένο με αυτές τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για την προώθηση της αλλαγής στο θέμα της διαφορετικότητας. Έχουμε τη συλλογική εμπειρία για το πώς λειτουργεί αυτό σε διεθνές επίπεδο, αλλά το πιο σημαντικό, έχουμε όλοι το πάθος να παρουσιάσουμε αυτές τις βέλτιστες πρακτικές και να ενισχύσουμε την υπόθεση για αλλαγή στην Ελλάδα.

Όπως ανέφερα νωρίτερα, η ετερογένεια έχει προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον και έχει δει αυξανόμενη υποστήριξη με την πάροδο των ετών. Η Νορβηγία, για παράδειγμα, υπήρξε πρωτοπόρος σε αυτόν τον χώρο, επιβάλλοντας ποσόστωση φύλου στα διοικητικά συμβούλια εισηγμένων εταιρειών περισσότερο από μια δεκαετία πριν, και στην πορεία άλλες ευρωπαϊκές χώρες ακολούθησαν το ίδιο, όπως η Γαλλία, η Ιταλία και η Γερμανία. Ωστόσο, φαίνεται ότι το θέμα παραμένει υποτονικό στην Ελλάδα και εδώ πιστεύουμε ότι το GEF μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο.

Ωστόσο, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, επειδή δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε συνθήκες «θετικής διάκρισης» και σίγουρα, δεν θα θέλαμε να μειώσουμε τη σημασία της πτυχής του ταλέντου και των αντικειμενικών ικανοτήτων του κάθε ατόμου.

Υπήρξαν περιπτώσεις στο παρελθόν όπου το ζήτημα αντιμετωπίστηκε ως «προτεραιότητα» και τοποθετήθηκε ψηλά στην ημερήσια διάταξη των εταιρειών μόνο για δημογραφικούς σκοπούς. Βλέπουμε συχνά τις εταιρίες να βιάζονται να γεφυρώσουν αυτό το χάσμα μεταξύ των φύλων με τυπικούς όρους, αλλά επί της ουσίας το ζητούμενο πρέπει να είναι η επικράτηση αντικειμενικής αξιοκρατίας ώστε να επιτευχθεί πραγματική ισορροπία μεταξύ των φύλων στον ενεργειακό τομέα.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της ομάδας σας, πραγματοποιείτε μια επιστημονική μελέτη σχετικά με τη συμμετοχή των γυναικών στην ελληνική ενεργειακή βιομηχανία. Μπορείτε να μας μιλήσετε για αυτή;

Όταν σκεφτήκαμε για πρώτη φορά να ξεκινήσουμε το Gender Balance, το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να κοιτάξω την υπάρχουσα βιβλιογραφία για να ελέγξω τυχόν στατιστικά στοιχεία για την εκπροσώπηση των γυναικών στην ελληνική ενεργειακή βιομηχανία, αλλά δεν μπόρεσα να βρω κανένα. Αν και υπάρχουν μελέτες που αντιμετωπίζουν το ζήτημα της διαφορετικότητας, το θέμα τους επικεντρώνεται κυρίως στη συμμετοχή των γυναικών σε όλες τις βιομηχανίες και όχι ιδιαίτερα στην ενέργεια. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει ένα κενό στα δεδομένα που διαχωρίζονται ανά φύλο σχετικά με τον ενεργειακό τομέα, το οποίο θεωρήσαμε ως προτεραιότητα να καλύψουμε.

Πρέπει όμως πρώτα να έχουμε μια σταθερή κατανόηση της έκτασης του ζητήματος, προτού το αντιμετωπίσουμε. Για να γίνει αυτό, έχουμε κοινοποιήσει μια σύντομη έρευνα σε όλες τις δημόσιες και ιδιωτικές εταιρείες που συμμετέχουν στον ελληνικό ενεργειακό τομέα.

Ανυπομονούμε πραγματικά για το αποτέλεσμα της έρευνας, παρόλο που μερικά από τα πρώτα ευρήματα δεν φαίνονται πολύ ενθαρρυντικά, δείχνοντας μια απλή εκπροσώπηση μόλις του 10% των γυναικών που βρίσκονται σε ανώτατες διοικητικές θέσεις.

Για την πρωτοβουλία Gender Balance, το energyfeed.gr μίλησε και με τον Δρ. Άγγελο Γκανούτα-Λεβέντη, Πρόεδρο του Greek Energy Forum.
Δρ. Λεβέντη, μπορείτε να μας μπορείτε να μας μιλήσετε για τη στόχευση του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ στη στήριξη αυτής της πρωτοβουλίας για την ισορροπία μεταξύ των φύλων στον ενεργειακό τομέα;

Από την έναρξη του Ελληνικού Φόρουμ Ενέργειας, συμφωνήσαμε ότι μία από τις βασικές αρχές του οργανισμού μας θα ήταν να κάνουμε τα πράγματα διαφορετικά. Ήταν παράδοξο το ότι για μια τέτοια διεθνή δραστηριότητα όπως ο ενεργειακός τομέας, οι υπάρχουσες δομές ήταν πολύ περιοριστικές, πολύ τοπικές και πολύ συντηρητικές. Από εκεί και πέρα, η αποστολή μας ήταν να διαταράξουμε το status quo, επιτρέποντας ανοιχτό και χωρίς αποκλεισμούς διάλογο, δοκιμάζοντας νέες ιδέες και διασκεδάζοντας! Ναι, μπορεί η διασκέδαση είναι η τελευταία λέξη που θα συσχετίζονταν κανονικά με τη βιομηχανία μας, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι όταν αισθάνεται κανείς τόσο παθιασμένα για κάτι, και του δίνεται η ευκαιρία να το βελτιώσει, η διασκέδαση υπάρχει!

Τα αγνά και ειλικρινά κίνητρά μας, η καινοτόμος σκέψη και η σκληρή δουλειά μας οδήγησαν στο να κερδίσουμε πολλούς βασικούς υποστηρικτές υψηλού επιπέδου σε ολόκληρο τον κλάδο διεθνώς. Αυτό μας έδωσε μια πολύ ισχυρότερη φωνή από ό, τι είχαμε φανταστεί ποτέ. Και ακριβώς όταν όλοι θα περίμεναν να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο, αποφασίσαμε να παραμείνουμε πιστοί στις αρχές μας και να προωθήσουμε ξανά νέα όρια.

Αποφασίσαμε λοιπόν ότι θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε την εμβέλεια και τον αντίκτυπο του οργανισμού μας για να υποστηρίξουμε τρεις πρωτοβουλίες που πιστεύουμε ως κεντρικές για τον κλάδο μας στην Ελλάδα. Αυτές είναι η σημασία της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, η άνοδος του ESG και η πρόκληση της διαφορετικότητας.

Πρέπει να πω ότι το ζήτημα της διαφορετικότητας βρίσκεται πολύ κοντά στις καρδιές μας. Βιώνουμε την αξία του στις αντίστοιχες δουλειές μας, κάνουμε ότι μπορούμε για να το προωθήσουμε στις δραστηριότητες του οργανισμού μας, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Βλέπουμε την διαφορετικότητα στην ελληνική ενεργειακή βιομηχανία ως μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις και δεσμευόμαστε να χρησιμοποιήσουμε τη φωνή, την επιρροή και την ενέργειά μας προσπαθώντας να την προωθήσουμε σε όλα τα σχήματα και τις μορφές της.

Το σύνθημα μας εδώ και πολλά χρόνια είναι «συμβάλλετε να προωθήσουμε την αλλαγή», αλλά η πραγματικότητα είναι ότι η αλλαγή έρχεται ήδη και πλέον εξαρτάται από τον καθένα μας να αποφασίσει εάν θέλει να είναι μέρος της.

 

Δείτε live τις τιμές των μετοχών και των εμπορευμάτων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Βαθιά στη θάλασσα, εκεί όπου το φως είναι λιγοστό, υπάρχει ένας διαφορετικός πολύχρωμος κόσμος. Οι κήποι των κοραλλιών, που αναπτύσσονται αργά επάνω στους υφάλους,...

ΔΙΕΘΝΗ

Πληθυσμός ισοδύναμος με αυτόν της Γερμανίας – 83 εκατομμύρια άνθρωποι – θα μπορούσε να χάσει τη ζωή του ως το 2.100 λόγω των αυξανόμενων...

ΔΙΕΘΝΗ

Τα «ζωτικά σημεία» της Γης εξασθενούν λόγω των πληγμάτων που δέχονται από την παγκόσμια οικονομία, προειδοποίησαν σήμερα επιστήμονες. Οι ερευνητές αυτοί, που ανήκουν σε...

ΔΙΕΘΝΗ

Μόλις 25 μεγάλες πόλεις–σχεδόν όλες τους στην Κίνα–ευθύνονται για πάνω από τις μισές εκπομπές αερίων που προκαλούν την υπερθέρμανση του πλανήτη με βάση δείγματα...

Το σχόλιο της ημέρας

Παρενέργειες

No posts yet.

Βρείτε μας στο Facebook