Βρειτε μας στα Social Media

Τι ψάχνετε;

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

To Πρόγραμμα Δασοπροστασίας 2022

Με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κ. Σκρέκα, καθιερώνεται υπερωριακή εργασία κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες και τις νυχτερινές ώρες, πέραν των ορίων της υποχρεωτικής απασχόλησης, για τη λειτουργία των Δασικών Υπηρεσιών, τις μη εργάσιμες ώρες και ημέρες, σύμφωνα με το πρόγραμμα δασοπροστασίας που εκπονήθηκε από το ΥΠΕΝ και υλοποιείται από τις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας

Όπως αναφέρει η υ.α., σκοπός του προγράμματος υπερωριακής απασχόλησης είναι να προστατευθούν αποτελεσματικά τα δάση, οι δασικές εκτάσεις και η πανίδα τους, από τους πάσης φύσεως κινδύνους που τα απειλούν και ειδικά από πυρκαγιές, καταπατήσεις, εκχερσώσεις, παράνομη θήρα, όπως επίσης, ο έλεγχος διενέργειας παράνομων υλοτομιών και διακίνησης δασικών προϊόντων αλλά και η επίτευξη της αστυνόμευσης του αγροτικού περιβάλλοντος, με την τήρηση και την εφαρμογή των Δασικών και Αγρονομικών Αστυνομικών διατάξεων, η εκτέλεση αναδασωτικών κ.λπ. εργασιών καθώς και η συγκρότηση συνεργείων, περιπόλων και η στελέχωση επιτελικών οργάνων.

Στις επιφυλακές θα συμμετέχουν όλοι οι υπάλληλοι των δασικών υπηρεσιών. Η εργασία προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής (Κυριακές και εξαιρέσιμες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις) θα παρέχεται από τους κλάδους του υπηρετούντος προσωπικού στις Δασικές Υπηρεσίες, που αναφέρονται στις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές αποφάσεις των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας περί «Καθορισμού ωραρίου εργασίας κλάδων μονίμου και με ΣΕΙΔ προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών, τις νυχτερινές ώρες, καθώς και τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες»

Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται για το χρονικό διάστημα, από τη δημοσίευση της υ.α. έως και τη 31.12.2022 και προβλέπεται σύνολο ωρών εργασίας μέχρι 544.920 ώρες με αντίστοιχο κόστος 3.142.080 €. Επιπλέον, προβλέπονται δαπάνες για ημερήσιες αποζημιώσεις, για εκτός έδρας κινήσεις μέχρι ποσού 2.170.340 €, δαπάνες για διανυκτερεύσεις μέχρι ποσού 9.000 € και χιλιομετρικές αποζημιώσεις κλπ έξοδα μετακίνησης μέχρι ποσού 111.600€, καθώς και δαπάνες για προμήθεια καυσίμων μέχρι ποσού 370.500 €. Κατά συνέπεια, το προβλεπόμενο κόστος του προγράμματος δασοπροστασίας για το έτος 2022, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 5.803.520.

 

Επίσης, στο ίδιο ΦΕΚ, δημοσιεύτηκε και η υπουργική απόφαση για την καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για την εξυπηρέτηση του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπροστασίας της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος (ΣΚΔ- 1591) και του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.), για το έτος 2022.

Πηγή- Αναδημοσίευση: dasarxeio.com

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

«Το πρώτο πράγμα, που θέλω να πω, είναι ότι η Ελλάδα ως χώρα έχει πλέον επιστρέψει. Όπως γνωρίζετε, διήλθαμε μία επώδυνη οικονομική κρίση προ...

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Έργα που στοχεύουν στην πλήρη αναβάθμιση του ιστορικού Κήπου της πόλης, συνολικής έκτασης 154 στρεμμάτων, βρίσκονται σε εξέλιξη από τον Δήμο Αθηναίων. Ο συνολικός...

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Στους δήμους ή και σε ιδιωτικούς φορείς, τους οποίους αυτοί θα ορίσουν θα μπορεί να ανατίθεται για διάστημα έως και 50 ετών η επισκευή,...

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μια καινοτόμο ερευνητική πρόταση καταθέτουν για χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο δήμος Πύργου και η επιστημονική ομάδα του Εθνικού...

Το σχόλιο της ημέρας

Παρενέργειες

No posts yet.

Βρείτε μας στο Facebook